Facebook

Sözlük

responsible

adjective

Türkçe'si sorumlu
Tür adjective
Örnek Cümle
The group I am responsible for consists largely of high school students.
Benim sorumlu olduğum grup çoğunlukla lise öğrencilerinden oluşuyor.