Facebook

Sözlük

rest

verb

Türkçe'si dinlenmek
Tür verb
Örnek Cümle
The postmodernist movement began in America around the 1960’s and then it spread to Europe and the rest of the world.
Postmodernist akım yaklaşık olarak 1960larda Amerika'da başladı ve sonra Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına yayıldı.

noun

Türkçe'si dinlenme, istirahat; kalan, arta kalan
Tür noun
Örnek Cümle
The rest of the students have houses near the campus.
Geri kalan öğrencilerin kampüs yakınında evleri vardır.

Alternatif öneriler:

at restrest on/uponthe rest