Facebook

Sözlük

rest

verb

Türkçe'si dinlenmek
Tür verb
Örnek Cümle
The postmodernist movement began in America around the 1960’s and then it spread to Europe and the rest of the world.
Postmodernist akım yaklaşık olarak 1960larda Amerika'da başladı ve sonra Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına yayıldı.

noun

Türkçe'si dinlenme, istirahat; kalan, arta kalan
Tür noun
Örnek Cümle
Romanesque architecture, which was a major architectural style in medieval Europe, first flourished in Italy and then spread to the rest of Europe, with France and Germany in the lead.
Ortaçağ Avrupasında önemli bir mimari tarz olan'romanesk' mimari, önce İtalya’da gelişmiş ve daha sonra, Fransa ve Almanya başta olmak üzere, tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

Alternatif öneriler:

at restrest on/uponthe rest