Facebook

Sözlük

restrict

verb

Türkçe'sisınırlandırmak
Türverb
Örnek Cümle
Most governments cannot decide if they should restrict the press on the Internet.
Çoğu hükumet internetteki basını kısıtlaması gerekip gerekmediğine karar veremiyor.