Facebook

Sözlük

result from

phrasal verb

Türkçe'si -den kaynaklanmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Poor listening skills can result from distractions in the environment, disagreement with the speaker and passive listening.
Yetersiz dinleme becerileri, ortamdan kopma, konuşmacıyla anlaşmazlık ve pasif dinlemeden kaynaklanabilir.