Facebook

Sözlük

result from

phrasal verb

Türkçe'si-den kaynaklanmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
All other tactile sensations result from some combination of these four.
Dokunma ile ilgili bütün öteki duyular bu dördünün bir tür birleşiminden ortaya çıkar.

Alternatif öneriler:

as a result ofresult in