Facebook

Sözlük

result from

phrasal verb

Türkçe'si -den kaynaklanmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
In reality, the majority of issues in a relationship result from inadequate, misleading or misaligned communication styles.
Aslında bir ilişkideki sorunların çoğunluğu yetersiz, yanıltıcı ya da yanlış hizalanmış iletişim biçimlerinden kaynaklanmaktadır.