Facebook

Sözlük

result in

phrasal verb

Türkçe'si -ile sonuçlanmak,neden olmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Some drugs, tranquilizers in particular, can result in death when taken with alcohol.
Bazı ilaçlar, özelikle sakinleştiriciler, alkolle birlikte alındığında ölüme neden olabilir.