Facebook

Sözlük

result in

phrasal verb

Türkçe'si -ile sonuçlanmak,neden olmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The use of higher octave fuels in internal combustion engines should result in improved performance.
İçten yanmalı motorlarda yüksek oktav yakıt kullanımı yüksek verim sağlar.