Facebook

Sözlük

result

verb

Türkçe'si sonucu olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Blows to the head often result in amnesia regarding the time just before and just after the accident.
Başa alınan darbeler çoğu zaman kazanın hemen öncesi ve hemen sonrasındaki dönemle ilgili olarak hafıza kaybına yol açar.

noun

Türkçe'si sonuç,netice
Tür noun
Örnek Cümle
The situation of children in many countries is critical as a result of poverty, displacement, and economic exploitation.
Fakirlik, yer değişimi ve ekonomik sömürünün sonucu olarak birçok ülkede çocukların durumu kritiktir.