Facebook

Sözlük

result

verb

Türkçe'si sonucu olmak
Tür verb
Örnek Cümle
Fourth, scientists must be able to communicate the result to others.
Bunu çoğu zaman bilimsel toplantılarda ya da meslek dergilerinde yazılarıyla yaparlar.

noun

Türkçe'si sonuç,netice
Tür noun
Örnek Cümle
Global warming is understood to result from an overall, long-term increase in the retention of the sun’s heat around Earth.
Küresel ısınmanın, dünyanın çevresindeki güneş sıcaklığının tutulmasındaki tam, uzun vadeli artışından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.