Facebook

Sözlük

result

verb

Türkçe'si sonucu olmak
Tür verb
Örnek Cümle
After ten million years, the world as we know it today will probably be completely unrecognizable as a result of some continents drifting away from each other.
Bugün bildiğimiz dünya, bazı kıtaların birbirinden uzaklaşması sonucu on milyon yıl sonra, muhtemelen tamamen tanınmaz olacaktır.

noun

Türkçe'si sonuç,netice
Tür noun
Örnek Cümle
Global warming is understood to result from an overall, long-term increase in the retention of the sun’s heat around Earth.
Küresel ısınmanın, dünyanın çevresindeki güneş sıcaklığının tutulmasındaki tam, uzun vadeli artışından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.