Facebook

Sözlük

result

verb

Türkçe'sisonucu olmak
Türverb
Örnek Cümle
Poor listening skills can result from distractions in the environment, disagreement with the speaker and passive listening.
Yetersiz dinleme becerileri, ortamdan kopma, konuşmacıyla anlaşmazlık ve pasif dinlemeden kaynaklanabilir.

noun

Türkçe'sisonuç,netice
Türnoun
Örnek Cümle
Fourth, scientists must be able to communicate the result to others.
Bunu çoğu zaman bilimsel toplantılarda ya da meslek dergilerinde yazılarıyla yaparlar.