Facebook

Sözlük

retire

verb

Türkçe'siemekli olmak
Türverb
Örnek Cümle
The treasury must either pay the principal sum out of the current budget surplus or borrow new funds to retire old debt.
Hazine anaparayı ya mevcut bütçe fazlasından ödemek ya da eski borcu ertelemek için yeni borç aramak zorundadır.

Alternatif öneriler:

retiredretirement