Facebook

Sözlük

return

verb

Türkçe'si dönmek; geri vermek
Tür verb
Örnek Cümle
After two years of painstaking negotiation, Britain and the People's Republic of China agreed that HongKong would return to Chinese sovereignty on 1 July1997.
İngiltere ve Çin Halk Cumhuriyeti, iki yıl süren sıkı müzakerelerden sonra, Hong Kong'un 1 Temmuz 1997'de Cin egemenliğine dönmesi hususunda anlaştılar.

noun

Türkçe'si geri dönme; iade
Tür noun
Örnek Cümle
Two or three of these are on well predicted return visits.
Bunların ikisi üçü daha önceden iyice tahmin edilen dönüş gezilerindedir.