Facebook

Sözlük

return

verb

Türkçe'si dönmek; geri vermek
Tür verb
Örnek Cümle
After two years of painstaking negotiation, Britain and the People's Republic of China agreed that HongKong would return to Chinese sovereignty on 1 July1997.
İngiltere ve Çin Halk Cumhuriyeti, iki yıl süren sıkı müzakerelerden sonra, Hong Kong'un 1 Temmuz 1997'de Cin egemenliğine dönmesi hususunda anlaştılar.

noun

Türkçe'si geri dönme; iade
Tür noun
Örnek Cümle
The civil war in Sierra Leone was so barbaric, and the injuries it left so grave, that a swift return tonormality is out of the question.
Sierra Leone'daki iç savaş o kadar vahşiydi ki ve bıraktığı hasarlar o kadar ağır olmuştur ki normal düzene hızlı bir dönüş imkansızdır.