Facebook

Sözlük

revealing

adjective

Türkçe'sigerçekleri gösteren
Türadjective
Örnek Cümle
One of the biggest indicators revealing communication problems is staying away from a particular subject matter with your partner.
İletişim sorunlarını ortaya çıkaran en büyük göstergelerden birisi, eşiniz ile belirli bir konudan uzak durmaktır.