Facebook

Sözlük

reverse

adjective

Türkçe'siters, karşıt
Türadjective
Örnek Cümle
Changes can take place in the reverse order as/well, gases may be changed into liguids and liguids into solids.
Değişmeler ters yönde de olabilir: gazlar sıvıya, sıvılar katıya dönüştürülebilir.

verb

Türkçe'sitersine çevirmek; geri geri gitmek
Türverb
Örnek Cümle
Changes can take place in the reverse order as/well, gases may be changed into liguids and liguids into solids.
Değişmeler ters yönde de olabilir: gazlar sıvıya, sıvılar katıya dönüştürülebilir.