Facebook

Sözlük

review

verb

Türkçe'si gözden geçirmek; eleştirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Some of the statements you've used in your review of the film are, quite unnecessarily, overly harsh.
Filmin eleştirisinde kullandığın ifadelerin bazıları, çok gereksiz bir şekilde, fazla sert.

noun

Türkçe'si gözden geçirme; eleştirme
Tür noun
Örnek Cümle
Psychologists tell us that, unless we take notes and review what we have learned, we forget over 80 per cent of what we have learned.
Psikologlar bize, not almadığımız ve öğrendiklerimizi tekrar gözden geçirmediğimiz takdirde bunların % 80’inden fazlasını unuttuğumuzu söylüyorlar.