Facebook

Sözlük

revolution

noun

Türkçe'si devrim
Tür noun
Örnek Cümle
Urbanization, as we know it now, began with the Industrial Revolution in the 18th century, and has been on the rise ever since.
Kentleşme, şuan bildiğimiz gibi, 18. yy'da Sanayi Devrimiyle başladı ve o zamandan beri artmaktadır.