Facebook

Sözlük

rich

adjective

Türkçe'sizengin
Türadjective
Örnek Cümle
One of the outstanding features of soya beans as a food source for humans and livestock is their rich protein content.
Soya fasulyesinin, insanlar ve besi hayvanları için yiyecek kaynağı olarak önemli özelliklerinden biri zengin protein içeriğidir.