Facebook

Sözlük

right

adjective

Türkçe'si sağ, sağdaki; doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
While it is true that mistakes provide great opportunities for learning, it is still a lot better to do things the right way.
Hataların öğrenme için büyük fırsatlar sağlaması doğru olsa da yine de bir şeyleri doğru şekilde yapmak çok daha iyidir.

adverb

Türkçe'si tam olarak,doğru şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
The right side of the brain controls the left side of the body.
Beynin sağ tarafı, vücudun sol tarafını idare eder.

verb

Türkçe'si düzeltmek
Tür verb
Örnek Cümle
Patience, right attitude and hardwork are key to success in selecting a path for career and excelling in it.
Sabır, doğru tutum ve çok çalışma, kariyer yolu seçmede ve bunda mükemmelleşmede başarılı olmanın anahtarlarıdır.

noun

Türkçe'si hak
Tür noun
Örnek Cümle
Goods have little value unless they are in the right place at the right time.
İstenilen yerde ve istenilen zamanda bulunmadıkça malların değeri azalır.