Facebook

Sözlük

right

adjective

Türkçe'sisağ,sağdaki; doğru
Türadjective
Örnek Cümle
An effective work group should be designed well from the start, bringing together people who can contribute to the right mix of knowledge, skills, tools and other resources necessary to succeed.
Etkin bir çalışma grubu, başarmak için gerekli bilginin, becerilerin, gereçlerin ve diğer kaynakların doğru bileşimine katkıda bulunabilen kişileri bir araya getirerek baştan iyi bir biçimde tasarlanmalıdır.

adverb

Türkçe'sitam olarak,doğru şekilde
Türadverb

verb

Türkçe'sidüzeltmek
Türverb
Örnek Cümle
If you had looked into the problem right away, much of the damage could have been prevented.
Sorunla hemen ilgilenmiş olsaydın, zararın çoğu önlenmiş olurdu.

noun

Türkçe'sihak
Türnoun
Örnek Cümle
The difference between the good leaders and great leaders is the right application of body language to convey, enthuse and inspire their followers.
İyi liderler ve mükemmel liderler arasındaki fark takipçilerine iletecekleri, onları heveslendirecekleri ve onlara ilham verecekleri vücut dilinin doğru uygulamasıdır.