Facebook

Sözlük

right

adjective

Türkçe'sisağ,sağdaki; doğru
Türadjective
Örnek Cümle
Leadership can be described as the ability to get things done by the right people who are willing to do it and without feeling the pressure of doing the job.
Liderlik, işlerin bir şeyleri yapmaya istekli olan ve işi yapmada baskı hissi olmayan doğru insanlar tarafından yaptırılma becerisi olarak tanımlanabilir.

adverb

Türkçe'sitam olarak,doğru şekilde
Türadverb
Örnek Cümle
References to the right of free circulation, ownership of real estate and free employment of all Cypriots were taken out of the resolution when ANAP members objected to their inclusion.
ANAP'lı üyelerin, serbest dolaşım hakkı, mal mülk edinme ve tüm Kıbrıslıların `serbest istihdamı ile ilgili şeylerin kapsama alınmalarına itirazları üzerine bunlar karardan çıkarıldı.

verb

Türkçe'sidüzeltmek
Türverb
Örnek Cümle
Patience, right attitude and hardwork are key to success in selecting a path for career and excelling in it.
Sabır, doğru tutum ve çok çalışma, kariyer yolu seçmede ve bunda mükemmelleşmede başarılı olmanın anahtarlarıdır.

noun

Türkçe'sihak
Türnoun