Facebook

Sözlük

right

adjective

Türkçe'si sağ, sağdaki; doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
References to the right of free circulation, ownership of real estate and free employment of all Cypriots were taken out of the resolution when ANAP members objected to their inclusion.
ANAP'lı üyelerin, serbest dolaşım hakkı, mal mülk edinme ve tüm Kıbrıslıların `serbest istihdamı ile ilgili şeylerin kapsama alınmalarına itirazları üzerine bunlar karardan çıkarıldı.

adverb

Türkçe'si tam olarak,doğru şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
In antiquity it was believed that the Amazons had their right breast removed in order to hold a bow better.
Eski çağda, Amazonların, yayı daha iyi tutmak için sağ göğüslerini aldırdıklarına inanılıyordu.

verb

Türkçe'si düzeltmek
Tür verb
Örnek Cümle
The communists turned social democrats have triumphed in Poland's recent general election, but the populists and the extreme right have become a surprisingly large minority.
Sosyal demokratlara dönüşmüş komünistler, Polonya'nın son genel seçiminde zafer kazandılar, ancak halkçılar ve aşırı sağ şaşırtıcı bir şekilde büyük bir azınlık haline geldiler.

noun

Türkçe'si hak
Tür noun
Örnek Cümle
References to the right of free circulation, ownership of real estate and free employment of all Cypriots were taken out of the resolution when ANAP members objected to their inclusion.
ANAP'lı üyelerin, serbest dolaşım hakkı, mal mülk edinme ve tüm Kıbrıslıların `serbest istihdamı ile ilgili şeylerin kapsama alınmalarına itirazları üzerine bunlar karardan çıkarıldı.