Facebook

Sözlük

right

adjective

Türkçe'si sağ, sağdaki; doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
Solution manuals are useful for students as these help them to clear their doubts and get the right logic behind answers.
Çözüm kitapçıkları öğrenciler için yararlıdır çünkü bunlar onların şüphelerini gidermelerine ve cevapların ardındaki gerçek mantığa ulaşmalarına yardım eder.

adverb

Türkçe'si tam olarak,doğru şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
An effective work group should be designed well from the start, bringing together people who can contribute to the right mix of knowledge, skills, tools and other resources necessary to succeed.
Etkin bir çalışma grubu, başarmak için gerekli bilginin, becerilerin, gereçlerin ve diğer kaynakların doğru bileşimine katkıda bulunabilen kişileri bir araya getirerek baştan iyi bir biçimde tasarlanmalıdır.

verb

Türkçe'si düzeltmek
Tür verb
Örnek Cümle
We are right to be concerned, though not to be hysterical.
Aşın duygusallığa gerek yoksa da kaygılanmakta haklıyız.

noun

Türkçe'si hak
Tür noun
Örnek Cümle
Had he gone to the doctor right away, he might have been alive today.
Hemen doktora gitmiş olsaydı, bugün yaşıyor olabilirdi.