Facebook

Sözlük

right

adjective

Türkçe'si sağ, sağdaki; doğru
Tür adjective
Örnek Cümle
The right side of the brain controls the left side of the body.
Beynin sağ tarafı, vücudun sol tarafını idare eder.

adverb

Türkçe'si tam olarak,doğru şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
While it is true that mistakes provide great opportunities for learning, it is still a lot better to do things the right way.
Hataların öğrenme için büyük fırsatlar sağlaması doğru olsa da yine de bir şeyleri doğru şekilde yapmak çok daha iyidir.

verb

Türkçe'si düzeltmek
Tür verb
Örnek Cümle
Leadership can be described as the ability to get things done by the right people who are willing to do it and without feeling the pressure of doing the job.
Liderlik, işlerin bir şeyleri yapmaya istekli olan ve işi yapmada baskı hissi olmayan doğru insanlar tarafından yaptırılma becerisi olarak tanımlanabilir.

noun

Türkçe'si hak
Tür noun
Örnek Cümle
If you had looked into the problem right away, much of the damage could have been prevented.
Sorunla hemen ilgilenmiş olsaydın, zararın çoğu önlenmiş olurdu.