Facebook

Sözlük

risky

adjective

Türkçe'sitehlikeli,riskli
Türadjective
Örnek Cümle
Nuclear energy is not only too risky but it is also too expensive.
Nükleer enerji, yalnızca tehlikeli değil, çok da pahalıdır.