Facebook

Sözlük

river

noun

Türkçe'si nehir,ırmak
Tür noun
Örnek Cümle
Many books, songs and legends have romanticised the Mississippi River steamboats of the 1800s.
Pek çok kitap, şarkı ve efsane I5OO'lü yıllarda Mississippi Nehrindeki buharlı gemileri romantize etmiştir.