Facebook

Sözlük

river

noun

Türkçe'sinehir,ırmak
Türnoun
Örnek Cümle
Named after a river in Zaire, ebola is an elongated, single-stranded RNA virus that causes a fatal disease.
Adını Zaire'deki bir nehirden alan 'ebola' öldürücü bir hastalığa neden olan uzamış tek bükümlü bir RNA virüsüdür.