Facebook

Sözlük

robber

noun

Türkçe'si soyguncu
Tür noun
Örnek Cümle
Shakespeare‘s family goes back to the Warwickshire robber William Sakspere, whose hanging was recorded in the mid-13th century.
Shakespeare‘in ailesi, idamı, 13. yüzyıl ortasında kayda geçmiş olan Warwickshire‘lı eşkiya William Sakspere‘e dayanmaktadır.