Facebook

Sözlük

role

noun

Türkçe'si rol, görev
Tür noun
Örnek Cümle
Despite their small size, microbes play a vital role in the metabolism of this planet.
Küçük boyutlarına rağmen mikroplar bu gezegenin metabolizmasında hayati bir rol oynar.