Facebook

Sözlük

role

noun

Türkçe'si rol, görev
Tür noun
Örnek Cümle
The most important role of any leader is to find and keep the best staff, who can support their vision.
Bir liderin en önemli rolü, görüşlerini destekleyebilecek en iyi personeli bulmak ve tutmaktır.