Facebook

Sözlük

romantic

adjective

Türkçe'si romantik
Tür adjective
Örnek Cümle
The writers of the Romantic movement generallyregarded humans as inherently good but corruptedby society and its institutions.
Romantik akım yazarları, genellikle, insanları doğuştan iyi fakat toplum ve kurumları tarafından bozulmuş olarak görmüşlerdir.