Facebook

Sözlük

rough

adjective

Türkçe'si pürüzlü, sert; yaklaşık
Tür adjective
Örnek Cümle
The samples were taken from various distribution points throughout Ethiopia and analysed for magnesium and potassium-two minerals vital for the bodys growth and regeneration.
Örnekler Habeşistan içinde çeşitli dağıtım yerlerinden alında ve vücudun büyümesi ve onarımı için iki hayatı mineral olan magnezyum ve potasyum yönünden incelendi.