Facebook

Sözlük

round

preposition

Türkçe'siçevresinde,etrafında
Türpreposition
Örnek Cümle
These are imaginary circles running round the Earth.
Bunlar yeryüzü çevresini saran düşsel çemberlerdir.

adjective

Türkçe'siyuvarlak
Türadjective
Örnek Cümle
If were you, I'd plant some trees round the house.
Yerinizde olsam evin etrafına biraz ağaç dikerdim.

noun

Türkçe'sidizi,seri,raunt
Türnoun