Facebook

Sözlük

round

preposition

Türkçe'siçevresinde,etrafında
Türpreposition
Örnek Cümle
If were you, I'd plant some trees round the house.
Yerinizde olsam evin etrafına biraz ağaç dikerdim.

adjective

Türkçe'siyuvarlak
Türadjective
Örnek Cümle
If were you, I'd plant some trees round the house.
Yerinizde olsam evin etrafına biraz ağaç dikerdim.

noun

Türkçe'sidizi,seri,raunt
Türnoun
Örnek Cümle
They are absorbed into the blood and pass round the body.
Vücut tarafından kullanılmayan amino asitler sonunda üre biçiminde idrardan atılırlar.