Facebook

Sözlük

ruined

adjective

Türkçe'si bozulmuş,yıkılmış
Tür adjective
Örnek Cümle
We had to read three articles on the population explosion, which ruined our day.
Nüfus patlamasıyla ilgili üç makale okumak zorundaydık; bu da günümüzü berbat etti.