Facebook

Sözlük

ruined

adjective

Türkçe'sibozulmuş,yıkılmış
Türadjective
Örnek Cümle
We had to read three articles on the population explosion, which ruined our day.
Nüfus patlamasıyla ilgili üç makale okumak zorundaydık; bu da günümüzü berbat etti.