Facebook

Sözlük

rule

verb

Türkçe'si yönetmek
Tür verb
Örnek Cümle
It is time to recall that the European Union wasfounded on the basis of human rights , fundamental freedoms and the rule of law, including the right to a fair trial.
Avrupa Birliği‘nin, insan hakları, temel özgürlükler ve, adil yargılanma hakkı dahil, hukukun üstünlüğü temeli üzerine kurulduğunu anımsamanın zamanıdır.

noun

Türkçe'si kural; yönetim
Tür noun
Örnek Cümle
This rule has fewer exceptions than the previous one.
Bu kuralın bir öncekinden daha az istisnaları var.

Alternatif öneriler:

as a rulerule againstrule out