Facebook

Sözlük

rule

verb

Türkçe'siyönetmek
Türverb
Örnek Cümle
There is no rule that you have to spend a four-hour block of time on one subject.
Bir konuda dört saat aralıksız zaman harcamak diye bir kural yoktur.

noun

Türkçe'sikural; yönetim
Türnoun
Örnek Cümle
There is no rule that you have to spend a four-hour block of time on one subject.
Bir konuda dört saat aralıksız zaman harcamak diye bir kural yoktur.