Facebook

Sözlük

rule

verb

Türkçe'si yönetmek
Tür verb
Örnek Cümle
There is no rule that you have to spend a four-hour block of time on one subject.
Bir konuda dört saat aralıksız zaman harcamak diye bir kural yoktur.

noun

Türkçe'si kural; yönetim
Tür noun
Örnek Cümle
In 1989 when Vaclav Havel, a highly respected writer and dissident, was elected president of Czechoslovakia, nearly 42 years of Communist rule in the country came to an end.
Son derece saygın bir yazar ve muhalif olan Vaclav Havel , 1989 ’ da Çekoslovakya cumhurbaşkanı seçilince, ülkedeki aşağı yukarı 42 yıllık komünist yönetim sona erdi.

Alternatif öneriler:

as a rulerule againstrule out