Facebook

Sözlük

rule

verb

Türkçe'si yönetmek
Tür verb
Örnek Cümle
Albania remained under Turkish rule for more than four hundred years until it proclaimed its independence on 28 November 1912.
Arnavutluk, 28 Kasım 1912‘de bağımsızlığını ilân edinceye kadar, dört yüz yıldan fazla Türk yönetiminde kalmıştır

noun

Türkçe'si kural; yönetim
Tür noun
Örnek Cümle
It is time to recall that the European Union wasfounded on the basis of human rights , fundamental freedoms and the rule of law, including the right to a fair trial.
Avrupa Birliği‘nin, insan hakları, temel özgürlükler ve, adil yargılanma hakkı dahil, hukukun üstünlüğü temeli üzerine kurulduğunu anımsamanın zamanıdır.

Alternatif öneriler:

as a rulerule againstrule out