Facebook

Sözlük

running

adjective

Türkçe'si akan; koşan
Tür adjective
Örnek Cümle
These are imaginary circles running round the Earth.
Bunlar yeryüzü çevresini saran düşsel çemberlerdir.

noun

Türkçe'si koşu
Tür noun
Örnek Cümle
With its driverless subways, $25, 200 per capitaincome and smoothly running business centres, Singapore is among the most westernized cities inAsia.
Sürücüsüz metroları, kişi başına düşen 25.200 dolarlık millî geliri ve tıkır tıkır işleyen ticaret merkezleri ile Singapur, Asya‘nın en Batılılaşmış şehirleri arasındadır.