Facebook

Sözlük

safe

adjective

Türkçe'sigüvenli
Türadjective
Örnek Cümle
Only physical exercise can be regarded as a safe and effective way to improve your mental condition.
Sadece fiziksel egzersiz akli durumunuzu geliştirmek için güvenilir ve etkili bir yöntem olarak düşünülebilir.

noun

Türkçe'sikasa
Türnoun
Örnek Cümle
Those who pick mushrooms for eating must learn how to recognise those that are absolutely safe and avoid harmful ones.
Yemek için mantar toplayanlar, tamamen güvenli olanları tanımayı, zararlı olanlardan ise kaçınmayı öğrenmelidirler.

Alternatif öneriler:

safeguardsafelysafetyunsafe