Facebook

Sözlük

salt

verb

Türkçe'si tuzlamak
Tür verb
Örnek Cümle
They dissolve to form a solution, as when salt dissolves in water to form a salt solution.
Tuzun suda bir tuz çözeltisi oluşturmak için erimesi gibi, çözelti oluşturmak üzere çözünürler.

noun

Türkçe'si tuz
Tür noun
Örnek Cümle
Athletes should take salt tablets when they indulge in vigorous exercise in the summer, to replace the salt lost through sweating.
Atletler, yazın yorucu idman yaptıklarında, kaybedilen tuzu karşılamak için tuz tabletleri almalıdır.