Facebook

Sözlük

salt

verb

Türkçe'si tuzlamak
Tür verb
Örnek Cümle
The desert city of Timbuktu was once a commercial centre where slaves, gold and salt were traded.
Çöl şehri Timbuktu, bir zamanlar köle, altın ve tuzun alınıp satıldığı bir ticaret merkeziydi.

noun

Türkçe'si tuz
Tür noun
Örnek Cümle
However, if these elements combine, they form sodium chloride or salt.
Ancak bu elementler birleşirse sodyum klorid ya da tuz oluştururlar.