Facebook

Sözlük

same

adjective

Türkçe'siaynı
Türadjective
Örnek Cümle
Astronomers generally agree that most starshave approximately the same diameter as our sun.
Astronomlar, çoğu yıldızın bizim güneşimizle aşağı yukarı aynı çapta olduğu konusunda genel olarak görüş birliği içindedirler.

pronoun

Türkçe'siaynısı
Türpronoun
Örnek Cümle
About 20% of the oxygen in the atmosphere is produced by the giant trees of the Amazonian rainforests, and this amount is much more than the same area of grass would produce.
Atmosferdeki oksijenin yaklaşık % 20'sl Amazon yağmur ormanlarındaki dev ağaçlar tarafından üretilir ve bu miktar, ayni alan kadar çimenin üreteceğinden çok daha fazladır.