Facebook

Sözlük

satisfactory

adjective

Türkçe'si tatmin edici
Tür adjective
Örnek Cümle
This contract is more satisfactory than the previous one.
Bu sözleşme bir öncekinden daha tatminkârdır.