Facebook

Sözlük

savage

adjective

Türkçe'si vahşi,şiddetli
Tür adjective
Örnek Cümle
In the war between Vietnam and the United States ofAmerica, the most savage fighting occurred early in1968, during the Vietnamese New Year, known as Tet.
Vietnam ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta en vahşi çarpışma, 1968 başlarında, Tet olarak bilinen Vietnam Yeni Yılı sırasında olmuştur.