Facebook

Sözlük

saying

noun

Türkçe'si söz, atasözü, deyim
Tür noun
Örnek Cümle
No matter what the newspapers are saying about the causes of the firm’s bankruptcy, I still maintain that it was inevitable.
Şirketin iflas nedenleri ile ilgili olarak gazeteler ne derse desin, ben hâlâ bunun kaçınılmaz olduğu görüşündeyim.