Facebook

Sözlük

sceptical

adjective

Türkçe'si kuşkulu,şüpheli
Tür adjective
Örnek Cümle
Americans today are far more sceptical about the value of new roads, bridges and sewage-treatment plants especially when they are located in their own immediate environment.
Bugün Amerikalılar, yeni yolların, köprülerin ve arıtma tesislerinin değeri konusunda, özellikle bunlar kendi yakın çevrelerinde yer alıyorsa, çok daha şüphecidirler.