Facebook

Sözlük

scholarly

adjective

Türkçe'si bilimsel
Tür adjective
Örnek Cümle
The origin of epics is a matter of great scholarly dispute.
Destanın kaynağı büyük akademik tartışma konusudur.