Facebook

Sözlük

schooling

noun

Türkçe'si eğitim,öğretim
Tür noun
Örnek Cümle
Home schooling is a process that requires a massive amount of time and dedication.
Evde eğitim, büyük miktarda zaman ve özveri gerektiren bir süreçtir.