Facebook

Sözlük

schooling

noun

Türkçe'sieğitim,öğretim
Türnoun
Örnek Cümle
Home schooling is a process that requires a massive amount of time and dedication.
Evde eğitim, büyük miktarda zaman ve özveri gerektiren bir süreçtir.