Facebook

Sözlük

scientific

adjective

Türkçe'si bilimsel
Tür adjective
Örnek Cümle
The fact that the majority of the scientific world subscribes to a particular view does not make it absolutely right.
Bilim dünyasının çoğunluğunun belirli bir görüşü kabul etmesi, bu görüşü mutlak doğru kılmaz.