Facebook

Sözlük

scientist

noun

Türkçe'sibilim adamı
Türnoun
Örnek Cümle
Robert Boyle, who was a leading English scientist in the seventeenth century, had a great influence on the development of science in Europe.
On yedinci yüzyıl İngiltere’sinin en ünlü bilim adamı olan Robert Boyle, Avrupa’daki bilimsel çalışmalar üzerinde çok etkili olmuştur.