Facebook

Sözlük

scope

noun

Türkçe'si saha,alan,kapsam
Tür noun
Örnek Cümle
Since the economic situation is improving, many international companies have increased the scope of their investments in the country.
Ekonomik durum düzelmekte olduğundan, uluslararası pek çok şirket ülkeleri yatırımlarının kapsamını genişletmiştir.