Facebook

Sözlük

search for

phrasal verb

Türkçe'siaramak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
In exploring the seas for oil, geologists primarily search for the salt domes under which vast oil fields are likely to lie.
Jeologlar, petrol için denizleri araştırırken, öncelikle, altında muhtemelen geniş petrol alanlarının uzandığı tuz tepeciklerini ararlar.

Alternatif öneriler:

in search ofsearch out