Facebook

Sözlük

search

verb

Türkçe'siaramak
Türverb
Örnek Cümle
In a report prepared by a bipartisan committee,recommended that the President should give his science adviser more authority to let research objectives and co-ordinate the budgets of the 20 or sore search agencies.
İki partili bir kurul tarafından hazırlanan raporda, Başkan’ın, araştırma hedeflerini belirlemede ve 20 kadar araştırma kuruluşunun bütçelerinin eş güdümünü sağlamada kendi bilim danışmanına daha çok yetki vermesi tavsiye edilmektedir.

noun

Türkçe'siarama
Türnoun
Örnek Cümle
A search was made throughout the house, but no clue was found.
Ev baştan başa arandı, fakat hiçbir ipucu bulunamadı.