Facebook

Sözlük

seat

verb

Türkçe'si kapasitesi olmak (koltuk)
Tür verb
Örnek Cümle
In case of a car accident, all passengers should wear their seat belts at all times.
Araba kazası durumunda tüm yolcular her zaman emniyet kemerlerini takmalıdır.

noun

Türkçe'si koltuk, sandalye, oturak
Tür noun
Örnek Cümle
He was considerate enough to give his seat to an old lady.
Yerini yaşlı bir hanıma verecek kadar düşünceliydi (nazikti).