Facebook

Sözlük

seat

verb

Türkçe'si kapasitesi olmak (koltuk)
Tür verb
Örnek Cümle
In case of a car accident, all passengers should wear their seat belts at all times.
Araba kazası durumunda tüm yolcular her zaman emniyet kemerlerini takmalıdır.

noun

Türkçe'si koltuk, sandalye, oturak
Tür noun
Örnek Cümle
That seat belts save lives is both intutively obvious and also supported by impressive amount of evidence.
Emniyet kemerlerinin hayat kurtardığı hem sezgisel olarak bellidir, hem de durumu destekleyecek çarpıcı birçok kanıt vardır.