Facebook

Sözlük

second

adjective

Türkçe'si ikinci
Tür adjective
Örnek Cümle
Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open job opportunities and help with academic success.
İkinci bir dil bilmek farklı kültürleri daha iyi anlamayı sağlayabilir, iş olanakları açabilir ve akademik başarıya yardım edebilir.

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb

noun

Türkçe'si saniye,an
Tür noun
Örnek Cümle
It is commonly believed that children are better suited to learn a second language than are adults.
Cocukların ikinci bir dil öğrenmeye yetişkinlerden daha uygun olduğuna yaygın olarak inanılmaktadır.