Facebook

Sözlük

second

adjective

Türkçe'si ikinci
Tür adjective
Örnek Cümle
Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open job opportunities and help with academic success.
İkinci bir dil bilmek farklı kültürleri daha iyi anlamayı sağlayabilir, iş olanakları açabilir ve akademik başarıya yardım edebilir.

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb
Örnek Cümle
Villette, first published in 1853, is Charlotte Bronte's second novel to deal with emotional issues.
İlk kez 1853'te yayınlanmış olan Villette, Charlotte Bronte'nin duygusal konuları ele alan ikinci romanıdır.

noun

Türkçe'si saniye,an
Tür noun
Örnek Cümle
Did the artist begin with a rough sketch, for example? Did he make a detailed drawing and paint over that? Did he have second thoughts as he painted the picture? This kind of knowledge will show us the creative person at work.
Bu sanatçıların kullandıkları yöntemleri anlamamıza yardımcı olur.