Facebook

Sözlük

second

adjective

Türkçe'siikinci
Türadjective
Örnek Cümle
Second is his methods of learning how he goes about it.
Bu kişisel etmenler içinde daha önceki öğreniminin süresi ve türü de vardır.

verb

Türkçe'sidesteklemek
Türverb
Örnek Cümle
Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open job opportunities and help with academic success.
İkinci bir dil bilmek farklı kültürleri daha iyi anlamayı sağlayabilir, iş olanakları açabilir ve akademik başarıya yardım edebilir.

noun

Türkçe'sisaniye,an
Türnoun
Örnek Cümle
As soon as one sperm enters the egg, two reactions occur that prevent a second sperm from entering.
Tek bir sperm yumurtaya girer girmez, ikinci bir spermin girmesini engelleyen iki tepki oluşur.