Facebook

Sözlük

second

adjective

Türkçe'si ikinci
Tür adjective
Örnek Cümle
A second objective of taxation may be that of regulation or control.
Yeni vergi önlemleri getirilmesi hükümet çalışmalarının olağan genişlemesine parasal kaynak sağlamak için, hükümet gelirlerinde bir artış demektir.

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb
Örnek Cümle
Did the artist begin with a rough sketch, for example? Did he make a detailed drawing and paint over that? Did he have second thoughts as he painted the picture? This kind of knowledge will show us the creative person at work.
Bu sanatçıların kullandıkları yöntemleri anlamamıza yardımcı olur.

noun

Türkçe'si saniye,an
Tür noun
Örnek Cümle
Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open job opportunities and help with academic success.
İkinci bir dil bilmek farklı kültürleri daha iyi anlamayı sağlayabilir, iş olanakları açabilir ve akademik başarıya yardım edebilir.