Facebook

Sözlük

second

adjective

Türkçe'siikinci
Türadjective
Örnek Cümle
This phenomenon which has developed particularly since the Second World War has considerably increased the demand for translators.
Böylece, herbirimiz yeni değerleri keşfedebiliriz,daha önce bilmediğimiz davranış biçimlerinin ayırdına varırız ve insanlığı bütün çeşitliliği içinde tanımaya başlarız.

verb

Türkçe'sidesteklemek
Türverb
Örnek Cümle
By the second birthday, most childrenhave overcome their battle with gravity andbalance, and are able to move about and handleobjects fairly efficiently.
Çocukların çoğu iki yaşa kadar yer çekimi ve dengeyle olan savaşlarını kazanmış olurlar ve etrafta hareket edip nesneleri oldukça becerikli bir şekilde elle idare edebilirler.

noun

Türkçe'sisaniye,an
Türnoun
Örnek Cümle
Second is his methods of learning how he goes about it.
Bu kişisel etmenler içinde daha önceki öğreniminin süresi ve türü de vardır.