Facebook

Sözlük

second

adjective

Türkçe'si ikinci
Tür adjective
Örnek Cümle
By the second birthday, most childrenhave overcome their battle with gravity andbalance, and are able to move about and handleobjects fairly efficiently.
Çocukların çoğu iki yaşa kadar yer çekimi ve dengeyle olan savaşlarını kazanmış olurlar ve etrafta hareket edip nesneleri oldukça becerikli bir şekilde elle idare edebilirler.

verb

Türkçe'si desteklemek
Tür verb
Örnek Cümle
Knowing a second language can create a better understanding of different cultures, open job opportunities and help with academic success.
İkinci bir dil bilmek farklı kültürleri daha iyi anlamayı sağlayabilir, iş olanakları açabilir ve akademik başarıya yardım edebilir.

noun

Türkçe'si saniye,an
Tür noun
Örnek Cümle
With his second book, the author solidified the reputation he’d achieved with his first one.
İkinci kitabıyla yazar, birincisiyle yakaladığı ünü, pekiştirdi.