Facebook

Sözlük

secondary

adjective

Türkçe'siikincil
Türadjective
Örnek Cümle
Gamze's brother is a student in a secondary school.
Gamze'nin erkek kardeşi orta dereceli bir okulda, öğrencidir.