Facebook

Sözlük

secretary

noun

Türkçe'si sekreter; bakan
Tür noun
Örnek Cümle
My secretary sent the letter last week.
Sekreterim mektubu geçen hafta yolladı.