Facebook

Sözlük

secretary

noun

Türkçe'si sekreter; bakan
Tür noun
Örnek Cümle
The secretary left the room to answer the telephone.
Sekreter telefona cevap vermek için odadan ayrıldı.