Facebook

Sözlük

secrete

verb

Türkçe'sisalgılamak
Türverb
Örnek Cümle
The function of these glands is to secrete chemicals known as hormones, into the blood.
Bu bezlerin işlevi, hormon diye bilinen kimyasal maddeleri kana salgılamaktır.