Facebook

Sözlük

section

noun

Türkçe'sibölüm
Türnoun
Örnek Cümle
A large section of the area is subject to sudden changes in temperature, yet extreme temperatures do not last very long.
Bölgenin büyük bir bölümü ani ısı değişmelerine maruz kalır ancak aşırı sıcaklıklar çok uzun sürmez.