Facebook

Sözlük

security

noun

Türkçe'si güvenlik,garanti
Tür noun
Örnek Cümle
The Security Council is one of the few international bodies for tackling global threats, such as the spread of weapons of mass destruction.
Güvenlik Konseyi, kitle imha silahlarının yayılması gibi küresel tehditlerle baş edebilecek birkaç uluslararası kuruluştan biridir.