Facebook

Sözlük

seek

verb

Türkçe'si aramak, istemek
Tür verb
Örnek Cümle
Pressure groups are informal political institutionswhich, just like parties, seek to influence thedecision-making process.
Baskı grupları, karar alma sürecini, tıpkı partiler gibi etkilemek için çaba gösteren gayri resmî siyasal kuruluşlardır.

Alternatif öneriler:

hide-and-seekseek out