Facebook

Sözlük

seeking

noun

Türkçe'si arayış
Tür noun
Örnek Cümle
Although the Japanese Government is seeking to make more efficient, much of Japanese rice farming is still on a small scale.
Japon hükümetinin tarımı daha verimli hale getirmenin yollarını aramasına karşın, Japonya'daki pirinç tarımının çoğu hala küçük ölçeklidir.

Alternatif öneriler:

hide-and-seekseekseek out