Facebook

Sözlük

seem

verb

Türkçe'si gibi görünmek
Tür verb
Örnek Cümle
or physical, as when stilts are used to make a mans legs seem disproportionately long; or satirical, as when the effect depends upon the beholders ability to perceive the.
Burada ilgi alanı geniştir kaba komedinin yavan etkilerinden ince komedinin ortaya çıkardığı en incelikli, ideal tepkilere değin uzanır.

Alternatif öneriler:

seesee offsee throughsee to