Facebook

Sözlük

seem

verb

Türkçe'sigibi görünmek
Türverb
Örnek Cümle
Some solid substances seem to disappear when they are mixed with a liquid.
Kimi katı maddeler bir sıvı ile karıştırıldıklarında görünmez olurlar.

Alternatif öneriler:

seemingseemingly