Facebook

Sözlük

self-discipline

noun

Türkçe'siöz disiplin
Türnoun