Facebook

Sözlük

self-esteem

noun

Türkçe'sikendine saygı
Türnoun
Örnek Cümle
Positive self-esteem is indirectly or directly connected with good mental well-being and fitness.
Pozitif kendine saygı doğrudan ya da dolaylı olarak zihinsel olarak sağlıklı ve fit olmayla ilgilidir.